7911

Har du e-legitimation kan du skicka in ansökan direkt via e-tjänsten. Ansökan om färdtjänst Det är viktigt att du besvarar alla frågor och fyller i hela blanketten. Den kan annars behöva kompletteras vilket fördröjer handläggningen av ditt ärende. Se även information till dig som söker färdtjänst. Om dig Ansökan skickas till Region Blekinge Färdtjänsten 371 81 Karlskrona Ansökan gäller: Nytt 1.

Ansökan om färdtjänst gotland

  1. Brocas aphasia
  2. Blasieholmen uttal

Färdtjänst, skriv ut och ansök via blankett Ansökan om tillstånd att få använda och medföra metallsökare enligt 2 kap Kulturmiljölag (SFS 1988:950) Skicka in ansökan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY Vi bekräftar din ansökan digitalt via e-post. Har du inte hört från oss inom 2 veckor efter din ansökan, kontakta oss på via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0498-20 36 50 (Hemse) eller 0498-20 38 80 (Fårösund). Färdtjänst är en transportform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

riktnr. Postnummer Ort Telefonnummer dagtid/mobiltelefon E-postadress Du kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst eller ledsagare som tillägg i ett befintligt färdtjänsttillstånd digitalt via 1177.se. Du ansöker enkelt och tryggt genom att logga in med e-legitimation. Ansökan om tillstånd att få använda och medföra metallsökare enligt 2 kap Kulturmiljölag (SFS 1988:950) Skicka in ansökan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY Om ditt behov av färdtjänstresor förändras efter att du blivit beviljad färdtjänst kan du ansöka om fler resor.

Ansökan om färdtjänst gotland

Ansökan om färdtjänst gotland

Telefontid vardagar 09:00-15:00. E-post: kollektivtrafik@gotland.se. Beställning av resor: Telefon 0200-26 06 60  Den som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionshinder, som bedöms vara bestående i minst tre månader, har Ansökan om färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex.

Ansökan om färdtjänst gotland

Här kan du läsa mer om färdtjänst. OBS. Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om färdtjänst. Detta begärs i så fall av handläggaren.
Sjukskoterska vidareutbildning distans

Ansökan om färdtjänst gotland

hand. En person kan beviljas färdtjänst om den har en. funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som innebär. Ansökan om Färdtjänst Kollektivtrafikenheten Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org. nr. 212000-0803 Personuppgifter Efternamn, Förnamn Civilstånd Personnummer (10 siffror) Adress Postnummer Postadress Ansökan om färdtjänst För att du ska få en god service och ett bra bemötande jobbar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete .

De flesta blanketter finns även som elektronisk blankett som du kan fylla i på datorn innan du skriver ut den och skickar in den till oss. Information om färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökan om färdtjänst. Ansökan om ändring av befintligt tillstånd . Ansökan om riksfärdtjänst. Färdtjänsttaxa fr.o.m 2018-12-01. Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands län på tfn: 063-554 13 40.
C3 technologies nj

Ansökan om färdtjänst gotland

Beställning av resor: Telefon 0200-26 06 60  Den som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionshinder, som bedöms vara bestående i minst tre månader, har Ansökan om färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet. Att man av olika anledningar inte kör bil, att man inte kan göra inköp/bära ger inte rätt till färdtjänst. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen.

Första gången du ansöker om färdtjänst behöver du skicka med ett intyg tillsammans med ansökan. Intyget kan vara från din läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Det är viktigt att du med egna ord beskriver din funktionsnedsättning.
Öva multiplikationstabellen på datorn
Dela. Färdtjänst är en transportform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Ansökan utreds av kommunens färdtjänsthandläggare. Läs mer på sidan om Färdtjänst. Ansök om färdtjänst. Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor.