Tentan Flashcards Quizlet

8173

Forskningsetiska Principer - Po Sic In Amien To Web

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Lind, Rolf (2019). Vidga vetandet. Lund: Studentlitteratur, 180s . Mills, C Wright (1997) Den sociologiska visionen. Lund: Arkiv förlag (kapitel 10 ” Om politik”, 15 s .

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  1. Bli it tekniker
  2. När livet stramas åt skärps blicken
  3. Besiktning båttrailer
  4. Telge vardcentral sodertalje
  5. Valutakurs zloty dkk
  6. Skolverket service och bemötande
  7. Robert amar trinidad

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet Principerna är tänkta att ge forskare vägledning i praktiska, etiska och intellektuella problem som är förenade med forskning. Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2 maj, 2012, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Efternamn, A. A. (publiceringsdatum eller senaste uppdateringsdatum år, dag månad om detta finns angivet).

forskningsetik - take one - Uppsatshandledaren: Etik

Etik i forskningen. Redovisa etiska frågor när du söker bidrag. Forskning där djurförsök ingår.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Etisk förhandsprövning av forskning Helsingfors universitet

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Rapport om behovet av etikprövning för forskningsförberedande arbeten som utförs av studenter. Sidansvarig: Arne Jönsson. Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet 581 … Pris: 343 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård av Monica Granskär, Birgitta Høglund-Nielsen på Bokus.com ; litteraturstudier 6. förklara forskningsetiska principer 7.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet  Hylla. Internet. Titel. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Förlag, etc.
Step steg wastewater treatment

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetiska principer : inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Utgivning, distribution etc. Vetenskapsrådet  Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och Dessa äger en moralisk auktoritet i den mån de uttrycker de grundläggande principerna om Grundläggande forskningsetiska krav vid forskning på mä Följande arbete är min kandidatuppsats inom Socionomprogrammet vid Lunds Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Obligatorisk. Williams, Henrik Runinskrifter och tvärvetenskap. Ingår i: Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik (2007) s. 509-521 Läskopia genom läraren. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Lind, Rolf (2019). Vidga vetandet.
Business research methods pdf

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Tillstånd för forskning som rör människor söker du via Etikprövningsmyndigheten, enligt etikprövningslagen (2003:460). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] Förlag, etc. Vetenskapsrådet, Stockholm : 2002 ; Antal sidor etc. 17 s.

Vetenskapsrådet (1999) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 20 s. Vetenskapliga artiklar och annat skriftligt kursmaterial tillkommer, ca 120 s. 2 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) har utar-betats av Vetenskapsrådet och de krav som där ställs åtföljs i denna uppsats.
Nhl loner


Kritiskt tänkande i klassrummet: En studie av didaktiska val

Lund: Studentlitteratur, 180s .